תפסנית ידנית מדוייקת עד 5 מיקרון חזרתיות

2011 אוקטובר 22