חדשות המפעל


 
2011 אוקטובר 22
בימים אלו החברה מסיימת תכנון של תפסנית ידנית מדוייקת. פרטים יהיו באתר החברה בימים הקרובים.